Weblap fontossága

október 14, 2008

A különböző válaszok (tulajdonképpen a válaszadó weblapok) között felállítandó rangsort legegyszerűbben a választ tartalmazó webhelyek fontossága alapján lehet felállítani. Valószínű ugyanis, hogy egy elismert, minőségi oldalon található válasz értékesebb, mint amivel egy kevésbé jó reputációval rendelkező oldal szolgálhat.

Hogyan ítélünk mi?

Ha meglátogatunk egy weboldalt, sok esetben már első pillantásra meg tudjuk mondani, hogy mennyire minőségi az adott oldal: a külalak, a dizájn, a szöveges tartalom mennyisége és minősége mind-mind olyan szubjektív tényező, melyeket segítenek minket abban, hogy — akár előítéleteink révén — összetett weboldalakról azok teljes ismerete nélkül többé-kevésbé helyes értékítéletet alkossunk.

Sokat segíthet értékítéletünk kialakításában az is, hogy mások — akik már jobban ismerik az adott weboldalt, és akiket mi megbízható forrásnak tartunk — hogyan vélekednek egy weboldal tartalmáról vagy szolgáltatásairól: ha sokan dicsérik, hajlamosak vagyunk a dicsért oldalt jónak elfogadni.

A weboldalakat — mint annyi mást az életben — tehát egyrészt külső jegyek alapján ítéljük meg, másrészt pedig igen gyakran véleményére támaszkodunk, adva azok véleményére, akiknek már több tapasztalatuk van nálunk egy adott témával kapcsolatban.

Hogyan ítélnek a keresők?

A keresők is az emberekhez hasonlóan ítélik meg a weboldalak fontosságát, mint az emberek: egyrészt ugyanis ők is a weboldalak egyes külső jegyeit vizsgálják, másrészt pedig a többi webmester értékítéletére támaszkodva próbálják behatárolni egy oldal fontosságát.

A lényegi különbség az emberek értékítélete és a keresők értékítélete között, hogy a vizsgált külső jegyek teljesen mások: míg az emberek gyakorlatilag nagymértékben az oldal kinézetét befolyásoló képek, stíluslapok alapján alkotnak véleményt, addig a keresők nagy fontosságot tulajdonítanak a weblapok olyan elemeinek is, melyek a látogatók számára szinte láthatatlanok.

A másik különbség pedig abban rejlik, hogy a gépek sokkal több információt tudnak feldolgozni és eltárolni, mint az emberek. Ennek megfelelően a keresők sok szempontból mélyebben képesek elemezni az oldalak szövegeit: például, hogy mennyire egyedi az oldalon előforduló szöveg, vagy hogy milyen rendszerességgel frissül, változik az oldal tartalma. Könnyen belátható, hogy egy olyan weboldal, ami nem máshonnan másolja tartalmait, és ahol állandóan frissül, bővül a tartalom, értékesebb.

Mivel a keresőknek nincsenek ismerőseik és jóbarátaik, akik ajánlásaikkal segíthetnének az értékítélet kialakításában, ezért a keresők más módszerekkel ismerik meg a véleményét azoknak az embereknek, akik egy adott weboldalt ismernek, és arról valamilyen véleménnyel rendelkeznek. Ha valaki például meglátogat egy weboldalt, majd elteszi a saját könyvjelzői közé, arról a kereső nem tud értesülni. Ha azonban az oldal látogatója ennél tovább megy, és saját weboldalán is megemlíti az oldalt, netán hivatkozza is, akkor e hivatkozások (linkek) elemzésével már értesülhet a kereső arról, hogy mit is gondolnak mások egy weboldalról. Mivel általában csak a látogatók töredékének van weblapja, továbbá a weblaptulajdonosok sem hivatkoznak minden általuk ismert weboldalra, ezért ezzel a módszerrel a vizsgált oldal látogatóinak csupán egy töredéke által alkotott véleményt lehet megismerni, mégis ez a módszer igen hatékony segítséget ad a modern keresőknek mind a mai napig ahhoz, hogy megállapítsák egy oldal fontosságát.