Címke: feltételek

AdSense Szerződési Feltételek változásai (2008. február 25.)

A legutóbbi, 2007. október 25-ei változtatás után újabb nagymérvű változás történt a Google AdSense programjának szerződési feltételeiben. Az alábbiakban a legfontosabb változások összefoglalása következik.

Figyelem!

Az alábbi megállapítások OldalGazda sajátjai, aki nem jogász, ezért az általa leírtakért semmilyen felelősséget nem vállal! Az észlelt hibák korrigálását pedig szívesen veszi.

A magyar fordítás változásai

Egyrészt átfogalmazták az egész szöveget, mely által inkább magyar nyelvű, ráadásul korrektebb jogi szöveg lett a szerződésből. Például az „Általános felhasználói feltételek”-ből „Általános szerződési feltételek” lettek.

Emellett pedig eltüntették az eddigi inkonzisztenciákat, és újból sikerült egy új magyar elnevezést használniuk az Ajánlások-ra, nem teljesen összhangban az AdSense kezelőfelületen megjelenő szöveggel: Az „Ajánlások”-ból tehát „Kapcsolatok” lettek, ennek megfelelően a hol „Ajánló Gombok”, hol pedig „Továbbító Gombok”-ként aposztrofált „Referral Buttons”-ból konzekvensen „Kapcsolt Gombok” lettek.

A legfontosabb változások

Sokhelyütt változtattak a szövegen az új hirdetési formátumok eljövelével kapcsolatban. Ennek megfelelően várható, hogy megjeleníthetőek lesznek majd hirdetések videófájlokhoz kapcsolva és e-mailekben is.

Az AdSense hirdetéseket megjelenítő oldalaknak Adatvédelmi Nyilatkozattal kell rendelkeznie, melyben rögzíteni kell a cookiek és web beacon-ök ( http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon ) felhasználásával kapcsolatos információkat. Jó lenne, ha kaphatnánk valamilyen segítséget azzal kapcsolatban, hogy pontosan mik az elvárások a megjelenített adatvédelmi irányelvekkel kapcsolatban. Addig is az Adatvédelmi Nyilatkozat Adsense-hez bejegyzésben lehet olvasni a más oldalakon található adatvédelmi nyilatkozatokról.

Kikerült a konkurens szolgáltatók által szolgáltatott hirdetések együttes megjelenítésére vonatkozó tilalom, azonban továbbra is tilos a Google formátumaival összetéveszthető konkurens formátumok használata.

Kikerült a hibaoldalakon, regisztrációs, stb. – tehát tartalom nélküli oldalakon – való reklámmegjelenítés tilalma.

A rendszerben (általában a felhasználó érdektelensége miatt) bennmaradt összegeket ezentúl jótékonysági szervezeteknek fogják átutalni.

További változások:

Az alábbiakban + jellel szereplő idézetek a hozzáadott új szöveget, a – jellel szereplő idézetek a kivett kitételeket, a +- jellel jelzett idézetek pedig az átfogalmazott passzusokat jelentik.

» 1. Részvétel a Programban.

» + „feltéve, hogy amennyiben Google ellenszolgáltatás nélküli tartalmat küld, Ön jogosult a Program részeként ilyen tartalom átvételét megtagadni”

Szóba jöhető hirdetéshordozó médiák definíciójának részletezése és bővítése, ennek megfelelően változó szóhasználattal (Webhely -> Eszköz):

» + „az Ön által megjelölt Weboldallal, media playerrel, videó tartalommal, és/vagy mobil tartalommal, vagy a Google által kifejezetten írásban engedélyezett más eszközzel (beleértve az e-mailt is), valamint az ilyen Weboldal, media player, videó tartalom, és/vagy mobil tartalom, és/vagy Más Eszköz által kibocsátott Atommal, RSS-vel vagy más feed-del”

» + „Bizonyos, Google által kifejezetten írásban engedélyezett esetben … feliratkozhat a Programba és kizárólag abból a célból, hogy a Google-től kifizetéseket kapjon, létrehozhat egy hozzáférést (account-ot), de nem azért, hogy Hirdetéseket, Linkeket, Keresési Eredményeket és/vagy Továbbító Gombokat helyezzen el az Eszközön. Ha azonban utólag a hozzáférést a Programban való részvételre használja … akkor a Program használatára a jelen Szerződés vonatkozik.”

» + „Önnek olyan adatvédelmi irányelvvel kell rendelkeznie, amelyben kifejezetten rendezi, hogy a felhasználója böngészőjén harmadik felek cookiekat helyezhetnek el és olvashatnak le, vagy web beacon-t használhatnak információ gyűjtésre az Ön weboldalán elhelyezett hirdetések tekintetében. Az adatvédelmi irányelvének cookie menedzsmenttel kapcsolatos felhasználói információt is tartalmaznia kell.”

» 2. A Hirdetések, Keresési Eredmények és Kapcsolatok megvalósítása és működtetése.

Úgy látszik, már tartalom nélküli oldalon is el lehet helyezni AdSense Kereséshez elemet, mivel kivették az erre vonatkozó korlátozást.

» – „A Keresõmezõt tartalmazó minden egyes weblapon olyan tartalomnak is kell szerepelnie, amely az Ön Webhelyéhez kapcsolódik.”

» – ” Továbbá, Ön egyetért azzal, hogy míg Webhelyeinek minden egyes weblapján egynél (1) több Hirdetési Egységet jeleníthet meg, nem jeleníthet meg Hirdetési Egységet olyan lapon, amelyen más Google AdSense-ügyfélhez (pl. az Önnek webes tárterületet biztosító vállalathoz) kapcsolódó Hirdetés szerepel, hacsak ezt nem engedélyezte a Google .”

Megjelenik egy új AdSense hirdetésmegjelenítési lehetőség leírása:

» + AdSense Videóhoz . Ha Ön az AdAdSense Videó funkciót választotta, akkor az Ön részvételének a feltétele az, hogy folyamatosan megfeleljen az AdSense Videó Programszabályzatnak, amely a http://adsense.google.com/support/bin/answer.py?answer=73987 weboldalon, vagy a Google által időről időre meghatározott más weboldalon található. Valamennyi Hirdetés (beleértve a végfelhasználó klikkelésére megjelenő Hirdetést, vagy a Linkekbe beírt lekérdezéseket, amennyiben van ilyen) a (i) Google csoportosítja és ezeket Linkekkel (amennyiben lehetséges), hirdetési egységként jeleníti meg az Eszköz végfelhasználója számára vagy (2) vagy előzetes, utólagos vagy közbenső sorként a harmadik fél videó tartalom tekintetében a Google által idõrõl idõre ajánlott standard formátumban, amellyel kapcsolatban az alkalmazandó szabályzat további leírást tartalmazhat. Ön egyetért azzal és kijelenti, hogy a Hirdetéseket a Google által jóváhagyott videó formátumban jeleníti meg, és hogy az ilyen Hirdetések (i) csak az Eszközzel összefüggésben és csak nem reklám tartalmú videó tartalommal (együttesen „Videó Média”) jeleníthetõk meg, amelyek mindegyikének bármikori felülvizsgálata és jóváhagyása a Google saját hatáskörébe tartozik; és (ii) csak a végfelhasználó által kezdeményezett Videó Médiával összefüggésben kérhetőek. A fentieken túl, Ön elfogadja, hogy minden alkalommal csak egy (1) Hirdetési Egységet jelenít meg a media playerében, kivéve, ha a fentiektől való eltéréshez Google írásban hozzájárult.”

Kikerült a Google kizárólagos hirdetésszolgáltatói minőségét biztosító passzus:

» – „Ha Ön a tartalom, illetve webhely alapú Hirdetések fogadását választotta, akkor egyetért továbbá azzal, hogy semmilyen Szolgáltatásos Lapon nem jelenít meg olyan, tartalomhoz kapcsolódó hirdetést, amelyet nem a Google szolgáltatott. Ha bármely Webhelyen Keresési Eredmények fogadását választotta, akkor egyetért azzal, hogy a Google lesz az ilyen Webhely(ek)en az internetes keresõszolgáltatások kizárólagos szolgáltatója.”

A fentiek ellenére, bár kissé átfogalmazva, de továbbra is bennmaradt a Google hirdetéseivel összetéveszthető hirdetési formátumok használatának tilalma:

» +- „nem jelenít meg semmiféle olyan hirdetést vagy tartalmat, amelynek tekintetében fennáll az ésszerű lehetősége annak, hogy azt az Ön Eszközének végfelhasználója összetévesztheti egy Google hirdetéssel”

„Béta jellemzők” konkrét definiálása, az eddigi szöveget kicsit átfogalmazva:

» +- „Bizonyos Program tulajdonságok „Beta” jellemzőknek minősülnek, vagy más módon nem támogatottak („Beta Jellemzők”). Az alkalmazandó jog által lehetővé tett legnagyobb mértékben a Beta Jellemzők úgy kerülnek biztosításra, „ahogy vannak” az Ön kockázatára és választása szerint.”

Béta progamokkal összefüggő információkkal kapcsolatban titoktartási kötelezettséget vezetnek be:

» + „Önnek tilos a Beta Jellemzőkkel, nem-nyilvános Beat” (sic!) ” Jellemzők létezésével vagy Beta Jellemezőkhöz való hozzáféréssel kapcsolatos bármely információt bármely harmadik személy tudomásra hozni.”

» 5. Tiltott felhasználások

Az AdSense Videó-hoz bevezetése miatt kibővítik az érvénytelen kattintás definícióját:

» + „(beleértve videó Hirdetés esetén a „lejátszás” gombra való kattintást)”

Kikerült a tartalomkezelő rendszerek, összetett weboldalak működése során viszonylag gyakrabban megjelenített, tartalom nélküli weblapokon (hiba- és rendszerüzenetek) való hirdetéselhelyezés illetve az e-mailban történő hirdetéselhelyezés tilalma:

» – „bármilyen Hirdetés , Link vagy Ajánló Gomb megjelenítése bármilyen, hibaüzenetet megjelenítõ lapon, bármilyen, regisztrációs vagy köszönetnyilvánító lapon (tehát a felhasználónak az adott webhelyre való regisztrációja után köszönetet mondó lapon), bármilyen csevegõlapon, bármilyen e-mailben”

» – „(pl. az Ön Webhelyérõl közvetett módon elérhetõ Keresési Eredmények csak a Google által mûködtetett megfelelõ weblapon jeleníthetõk meg); „

A malware terjesztése is konkrétan bekerült a tiltott felhasználások közé:

» + „(ix) malware terjesztését;”

Bekerült az AdSense számla letiltása után történő újraregisztrálás tilalma is:

» + „(x) új hozzáférés (account) létrehozása a Program használata érdekében azt követően, hogy a Google felmondta a Szerződést az Ön szerződésszegésének következtében;”

» 8. Garancia hiánya.

Némi, leginkább csak a jogászok számára fontos kitétel a program folyamatos működésével kapcsolatos esetleges kifogások elhárítására:

» + „Továbbá, a kétségek elkerülése végett, Google nem garantálja, hogy a Program folyamatosan (minden időben) üzemel, vagy bármely down time során (i) amelynek az oka bármely közforgalmú internet, hálózat vagy szerver kimaradás, (ii) amelynek az oka az Ön berendezésének, rendszerének vagy helyi hozzáférésének a hibája, (iii) előre bejelentett karbantartás, vagy (iv) Google (vagy leányvállalatai) irányításán kívül eső események, úgy mint sztrájk, lázadás, felkelés, tűz, árvíz, robbanás, háború, kormányzati intézkedés, munkakörülmények, földrengés, természeti katasztrófa, vagy az internet kapcsolat megszakadása olyan helyen, ahol Google (vagy leányvállalatai) vagy az Ön szervere található.”

» 11. Kifizetés

Az érvényes kattintás, megjelenítés, kapcsolási esemény (tranzakció) mellett még egy következő, nehezen körülhatárolható esetet is megad a szerződés, mely kifizetés alapjául szolgálhat:

» + „Hirdetések Ön Eszközén (Eszközein) történő megjelenítésével kapcsolatban teljesített (bekövetkezett) más események alapján”

Kivették a fizetséggel nem járó események közül a Google saját termékeire vonatkozó szakaszt. Ez leginkább csak technikai kérdés lehet.

» + „(d) melynek alapját a Google saját termékeit és/vagy szolgáltatásait népszerûsítõ hirdetések képezik (kivéve a teljesített Továbbítási Eseményeken alapuló kifizetéseket);”

A bennragadt pénzeket (pl. valaki elkezdi használni a rendszert, meglátja, milyen kevés – még a kifizetési határt sem elérő – bevételt tud termelni, ezért hagyja az egészet a francba) ezentúl jótékonysági szervezeteknek utalják át.

» + „Időről időre Google-nél lehetnek (rendelkezhet) olyan kifizetésekkel vagy egyéb összegekkel, amelyek Önt az AdSense Program alapján megilletik. Ön hozzájárul ahhoz és egyetért azzal, hogy Google jogosult az AdSence Programmal összefüggésben nála lévő, de Önt megillető olyan összeget, kifizetést vagy egyéb díjat, amelyet Google azért nem tud kifizetni vagy eljuttatni (átutalni) Önnek, mert számlája Inaktív (amint az a következő mondatban meghatározásra kerül), értesítés nélkül a Google által kiválasztott jótékonysági szervezet részére átadni. Az Inaktív azt jelenti, hogy Google nyilvántartása szerint (a) két éve, vagy ezt meghaladó ideig Ön nem lépett be számlájára, vagy vett át (fogadott) kifizetést, vagy bármilyen olyan összeget vagy díjat, amelyet Google megpróbált Önnek eljuttatni vagy átutalni, és (b) azt követően, hogy Google nem tudta Önnel felvenni a kapcsolatot azon a címen, amely Google nyilvántartsában szerepel, vagy nem kapott Öntől megfelelő fizetési instrukciókat.”

» 13. Kijelentések és kötelezettségvállalások.

A videós hirdetések bevezetésével összhangban az eddigi követelményeket kiterjesztették a médialejátszókra is.

» + „amennyiben az Ön Eszköze (weboldala) media player, (1) ön kijelenti és szavatol azért, hogy Ön jogosult a kérdéses media player-t használni és azzal rendelkezni (beleértve annak minden tartalmát, és korlátozás nélkül bármely Hirdetést vagy Hirdetési Egységet) a jelen Szerződés és Program céljából; és (2) Ön biztosítja, hogy a weboldalt (Eszközt) alkotó media player megfelel a jelen Szerződés rendelkezéseinek.”

További olvasnivaló angolul

http://www.jensense.com/archives/2008/02/tell_your_visit.html – részletes leírása az angol nyelvű szerződés változtatásainak

http://adsense.blogspot.com/2008/02/updated-terms-and-conditions.html – hivatalos bejelentés, rövid magyarázattal.

A „AdSense Szerződési Feltételek változásai (2008. február 25.)” című bejegyzést 2008. 02. 28. napján publikáltam, az azóta már bezárt webni.innen.hu oldalon. Ezt az írást és az innen hivatkozott régi tartalmakat a Webni! Archívum oldalán gyűjtöttem össze. Mivel az utolsó módosítás dátuma: 2008. 05. 06., ezért az itt olvasható információk már részben vagy teljes egészében elavultak lehetnek.

Archivált hozzászólások

cookie menedzsment

2008. 02. 28. 04:52 · Névtelen hozzászóló →

Tudja valaki, hogy mit jelenthet a „cookie menedzsmenttel kapcsolatos felhasználói információ”?

Re: cookie menedzsment

2008. 02. 28. 05:59 · OldalGazda →

Hát, erre leginkább csak az AdSenseTanacsado tudna érdemben válaszolni…

Re: cookie menedzsment

2008. 02. 28. 08:34 · Névtelen hozzászóló →

Nyilván azt, hogy miképpen kezeled a cookie-kat. Helyez-e el a weblap cookie-t a látogató gépén; az mikor jár le stb.

Google Sites

2008. 02. 29. 02:13 · Névtelen hozzászóló →

Welcome to Google Sites – új témának – sites. google. com

és az oldalon van – Privacy Policy -már csak egy jó angolos kell 🙂

jól értelmezem?

2008. 03. 10. 09:00 · Névtelen hozzászóló →

Ha jól értelmezem, akkor ezentúl html formátumú emailben is lehet adsense hirdetés? Hogyan állítsam be az engedélyezett webhelyeket hozzá? Mert van egy többszáz feliratkozottas hírlevelem a weblapomhoz, bődület mennyiségű kiszolgálóval. Soroljam fel az engedélyezett webhelyeknél az összes levelezőservert, amiről feliratkoztak hozzám? Tipp?

Re: jól értelmezem?

2008. 03. 10. 09:46 · Névtelen hozzászóló →

Akkor egyáltalán ne állíts be engedélyezett webhelyeket, úgy mindenhol érvényes a hirdetésedre történő kattintás.

Adatvédelmi szabályzat?

2008. 03. 10. 09:56 · Névtelen hozzászóló →

Van akinek mér van, mit is kell ez alatt érteni, mi az amit kiirsz és jó lesz a googlenak?

RE: jól értelmezem?

2008. 03. 10. 12:45 · Névtelen hozzászóló →

Igazából nem tudom, hogy attól, mert változott a szerződés szövegezése, attól rakhatsz-e már rakhatsz-e e-mailba hirdetéseket, erre kérdezz rá szerintem az adsense csapatnál. Nem tudom azonban, hogy mit dobnának az elterjedt e-mail kliensek egy html e-mailban szereplő JavaScript kódra. Sosem foglalkoztam html formátumú emailekkel, de amit félfüllel hallottam, abból arra követeztetek, hogy korántsem egyértelműen ugyanúgy működik mindez e-mailban, mint egy weboldalon. Az engedélyezett webhelyekkel kapcsolatban pedig félig irreleváns a kérdésed, hiszen ha elolvassák az e-mailt, akkor csak akkor lesz ahhoz rendelhető domainnév, ha történetesen webmail szolgáltatás segítségével jelenítik meg az oldalad (Ettől persze a webmail szolgáltatók domainnevének engedélyezése továbbra is problémát jelent.)

Adatvédelmi szabályzat?

2008. 03. 10. 12:48 · OldalGazda →

Pár napon belül megfog jelenni itt az oldalon egy adatvédelmi szabályzat, ami nemcsak a Google, hanem a magyar adatvédelmi szabályozás követelményeinek is meg fog felelni. Azt majd szét lehet hordani a Cretative Commons licencfeltételei szerint mindenfelé, csakúgy mint a webni.innen.hu tartalmának túlnyomó többségét.

re:Adatvédelmi szabályzat?

2008. 03. 10. 13:30 · Névtelen hozzászóló →

…na az f*sza lesz! Elkezdtem írni a sajátom, még ezt megvárom vele!

re:Adatvédelmi szabályzat?

2008. 03. 18. 15:59 · OldalGazda →

Egyelőre egy angol nyelvű AdSense compatible privacy policy linkje álljon itt:

http://www.jensense.com/2008/03/05/adsense-friendly-privacy-policy-sample-for-adsense-publishers-to-use/

Már csak pár nap, és kész a magyar nyelvű jogi szöveg is, addig is türelmeteket kérem.

Hirdetés-ellenőrző központ

2008. 04. 04. 15:16 · Névtelen hozzászóló →

Ma volt a tippeknél egy lehetőségként felajánlva a hirdetés-ellenőrző központ. Linkje: google.com/adsense/arc-signup

Próbálta már valaki? Tulajdonképpen mi megjelenítők növelhetjük így a relevánsabb hirdetések számát?