Címke: Nyilatkozat

Példák AdSense-kompatibilis Adatvédelmi Nyilatkozatokra

Az AdSense Szerződési Feltételek változásai (2008. február 25.) óta kötelező a látogatók számára nyilvánvalóvá tenni, hogy a reklámmegjelenítéssel kapcsolatban cookie-k és / vagy web beacon-ök segítségével adatokat gyűjtése folyhat. Ez a bejegyzés megkísérli összeszedni a magyar és angol nyelvű, AdSense-kompatibilis Privacy Policy-ket.

Mit kellene tartalmazni a nyilatkozatnak?

http://adsense.blogspot.com/2008/03/terms-and-conditions-clarification.html

Bár nem ad kész mintát a fenti bejegyzés, mégis hivatalos forrást jelent, és azért ad némi útmutatást a nyilatkozat elvárt tartalmával kapcsolatban.

Jensense szabadon felhasználható angol nyilatkozata

http://www.jensense.com/2008/03/05/adsense-friendly-privacy-policy-sample-for-adsense-publishers-to-use/

Rövid, AdSense-barát, kész nyilatkozat angolul. Hasznos lehet idegennyelvű oldalak üzemeletetőinek.

Magyar nyelvű nyilatkozat az innen.hu-tól

Az Adatvédelmi Nyilatkozat bejegyzésben a hazai adatvédelmi törvényeknek megfelelő jogi szöveg található, mely — bár specifikusan a webni.innen.hu és egyéb innen.hu oldalak számára készült — hasznos kiindulási alap lehet egy, nemcsak az [AdSense Programszabályzat]nak megfelelő, hanem az adatvédelmi törvényekkel is konform saját nyilatkozat elkészítésére. Ez a nyilatkozat ugyanis szabadon felhasználható, a forrás feltüntetéséért cserébe (részleteket lásd a bejegyzés alján).

A „Adatvédelmi Nyilatkozat Adsense-hez” című bejegyzést 2008. 03. 27. napján publikáltam, az azóta már bezárt webni.innen.hu oldalon. Ezt az írást és az innen hivatkozott régi tartalmakat a Webni! Archívum oldalán gyűjtöttem össze. Mivel az utolsó módosítás dátuma: 2008. 04. 26., ezért az itt olvasható információk már részben vagy teljes egészében elavultak lehetnek.

Archivált hozzászólások

mindhez jó?

2008. 04. 08. 10:23 · Névtelen hozzászóló →

Szia! Lehet figyelmetlen voltam és már leírtad valahol.

Lehet egy adatvédelmi nyilatkozatot használni több oldalhoz/domain-hez? Itt arra gondolok, hogy egyszer elkészítem a xyz.hu/adatvédelem-re és azt linkelem minden oldalról.

Előre is köszi.g.

mindhez jó?

2008. 04. 08. 14:38 · OldalGazda →

Nem tudom, hogy a Google szerint jó-e, és mivel ennél úgyis ez a lényeg, ezért nem mondanék semmit ezzel kapcsolatban, mert a hivatalos választ én sem tudom.

Adatvédelmi Nyilatkozat – http://innen.hu

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Innen.hu Bt. (1084, Budapest, József u. 34.) (Üzemeltető) által üzemeltetett, a http://innen.hu doménnéven és aldoménjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

_1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

_2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

_2.1 Regisztráció és azzal összefüggő adatkezelés

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

(i)felhasználónév,

(ii)jelszó és

(iii)e-mail cím.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat a jelen Nyilatkozat 2.2 pontjában írtak szerint.

A regisztrációval összefüggésben keletkezett személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a 7.1 pontban meghatározottak szerint a felhasználó kérheti a regisztrációja, valamint az ehhez kapcsolódó adatai törlését.

_2.2 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

_2.3 „Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

(i) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

(ii) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt „clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

_2.4 Harmadik személyek által telepített cookie-k

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat.

Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató, mely ún. DART cookie-t telepíthet a Látogató számítógépére a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózat keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a hirdetéseket az Üzemeltető webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg a felhasználók számára („érdeklődés alapján célzott hirdetés”). A DART cookie segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a DoubleClick vagy a Google AdSense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe, címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével: http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx és http://www.google.com/privacy_ads.html

_3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

  • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
  • a regisztrált felhasználók azonosítása,
  • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
  • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
  • működési problémák elhárítása,
  • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

_4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(i) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

(ii) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

(iv) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

_5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

_6. Záró rendelkezések

_6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

Felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az en {kukac} innen {pont} hu e-mail címen.

Adatmódosítás, adattörlés

A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el.

A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: en {kukac} innen {pont} hu.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

_6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

_6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

_2008. március 27.

Innen.hu Bt.

Szolgáltató

Felhasználási feltételek

Jelen adatvédelmi nyilatkozatot szabadon felhasznláhatod saját adatvédelmi nyilatkozatod elkészítéséhez, mindaddig, amíg egy, a https://www.oldalgazda.hu/ oldalra mutató kattintható linkkel jelzed az eredeti nyilatkozat származási helyét.

A „Adatvédelmi Nyilatkozat” című bejegyzést 2008. 03. 27. napján publikáltam, az azóta már bezárt webni.innen.hu oldalon. Ezt az írást és az innen hivatkozott régi tartalmakat a Webni! Archívum oldalán gyűjtöttem össze. Mivel az utolsó módosítás dátuma: 2014. 09. 03., ezért az itt olvasható információk már részben vagy teljes egészében elavultak lehetnek.

Archivált hozzászólások

?

2008. 03. 28. 03:36 · Névtelen hozzászóló →

Az itt látható minden pontnak kell szerepelnie, hogy az adsense szabályzatnak megfelelő legyen?

kizárás?

2008. 03. 28. 03:44 · Névtelen hozzászóló →

Ha ezt egy adsense használó nem rakja fel az oldalra, akkor az akár kizárással is jár és ha igen ennek van határidő megadva, ennek a teljesitésére? Köszi a segítséget!

RE: ?

2008. 03. 28. 04:37 · OldalGazda →

Nem, ez az adatvédelmi szabályzat elsősorban a magyarországi adatvédelmi előírásoknak megfelelően készült, figyelembe véve az AdSense reklámprogramban való résztvétel feltételeit.

Nem tudni még, hogy kizárással jár-e, ha nem raksz fel oldaladra adatvéfelmi nyilatkozatot. Valószínű, van némi türelmi időszak, illetve nagyrészt azért foglalták ezt a követelmények közé, hogy a jövőben megjelenő új hirdetési formákkal felmerülő adatvédelmi kérdéseket lefedjék.

Kérdés

2008. 04. 02. 13:07 · Névtelen hozzászóló →

Ezt akkor is kitehetem, ha egy hazai blogszolgáltató rendszerén keresztül használom az Adsense-et?

Kérdés

2008. 04. 02. 13:08 · Névtelen hozzászóló →

Ezt akkor is kitehetem, ha egy hazai blogszolgáltató rendszerén keresztül használom az Adsense-et?

Re: Kérdés

2008. 04. 02. 13:16 · OldalGazda →

Nem értem a kérdést

5-ös pont

2008. 04. 28. 17:28 · Névtelen hozzászóló →

Hiányzik az 5-ös pont. 🙂

5-ös pont

2008. 04. 28. 17:29 · Névtelen hozzászóló →

Hiányzik az 5-ös pont. 🙂 A kérdése pedig szerintem arra vonatkozott, hogy ha pl. egy blog.hu-s blogra teszel ki AdSense-t, akkor kell-e egyáltalán kitenned adatvédelmi nyilatkozatot, ill. már van egy a szolgáltatónak is.

név?

2008. 04. 28. 17:37 · Névtelen hozzászóló →

Ja, még annyi, hogy a nevet muszáj kiírni alulra, ill. az elejére? Én pár oldalamra nem szívesen írnám ki. Jó a „becenév” is?

Re: 5-ös pont

2008. 04. 29. 04:12 · OldalGazda →

Köszi az észrevételt, javítottam az elcsúszást a számozásban, mostmár van 5-ös pont 🙂

Egyébként asszem blog.hu-ra konkrétan ki sem lehet tenni semmilyen hirdetést, másrészt meg nem tudom, de gondolom, hogy amennyiben ezt a cookie-s és web beacon-ös dolgokat tartalmazza a blogszolgáltató nyilatkozata, és meglinkeled az oldaladról, akkor szerintem nem lehet nagy gáz.

Válasz a beceneves kérdésre: a becenév használatát egy nyilatkozatban ugye Te sem gondoltad teljesen komolyan, ez csak vicc volt ugye?

név

2008. 04. 29. 15:27 · Névtelen hozzászóló →

A pletyka.com-on azt írják, hogy „az üzemeltetők által üzemeltetett” 🙂 Egyébként persze nem is tettek linket az innen.hu-ra, nem azért, hogy árulkodjak.

pletyka.com

2008. 04. 29. 15:36 · Névtelen hozzászóló →

Ja, visszavonom, bocs, rákeresve erre a szövegre, valószínüleg először nem a webni.innen.hu-n volt, szóval nem biztos, hogy innen vették, attól, hogy ez a szöveg.

Kedves oldalgazda!

2008. 05. 09. 10:27 · Névtelen hozzászóló →

Nem kötekedés képpen. Tényleg…protocoll://www.startlap.hu/sub/adatved.html Sajnos itt nem található link erre az oldalra, mint forrásmegjelölés. 🙁

Re: Kedves oldalgazda!

2008. 05. 09. 11:45 · OldalGazda →

Ne haragudj, de felháborít, hogy azt feltételezed, hogy a startlapról loptam ezt a nyilatkozatot, vagy úgy egyáltalán azt feltételezed, hogy más szellemi alkotását valaha is a szerző engedélye nélkül használnám fel. Biztosíthatlak, hogy itt sem ez a helyzet: a szerzők hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy ez a nyilatkozat ezen az oldalon megjelenhessen.

Re: Kedves oldalgazda!

2008. 05. 09. 14:31 · Névtelen hozzászóló →

Elnézésedet kérem, a rövid mondat valóban értelmezhető „szellemi alkotás eltulajdonításának ellopásának” vádjaként is. Célom nem ez volt, mindössze észrevettem, hogy nagy a hasonlóság a két oldal adatvédelmi nyilatkozata között. Hidd el kedves Oldalgazda, egy pillanatra sem feltételeztem a hozzájárulás nélküli koppintást”…

Köszönet

2010. 11. 21. 07:32 · Névtelen hozzászóló →

Kedves oldalgazda! Én egyelőre még csak tervezem, hogy csatlakozom az Adsense programhoz. Jelenleg az első weboldalamat készítem, és ehhez nagy segítséget jelent, hogy felhasználhatom az általad készített adatvédelmi nyilatkozatot. Természetesen a visszamutató linket elhelyezem az oldalon.

Sziasztok!

2010. 12. 06. 09:32 · Névtelen hozzászóló →

Lenne pár kérdésem ami felmerült a jogi dolgokkal kapcsolatban. Szerintem mást is érdekelne, íme:- Ha reklámok is csatolva vannak hírlevélben ill. csak reklám hírlevel is küldésre kerül, akkor ezt meg kell-e külön említeni?- Ha bármiféle harmadik fél általi scriptet használok, akkor ugye Ő hozzájuk is elmegy az e-mail. Erre az esetre megoldást jelent-e ez a pont;(iii) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. ( ilyen scriptek pl. Form kezelők, vagy „Send to a friend” scriptek, ahol a script nem az oldalon fut, hanem a 3. fél szerverén)- Szabályozza-e valamilyen jogszabály hogy milyen adatokat kérhetek be? (autó, életkor, házasság, munkahely, havi kereset)- Mennyibe kerül egy adatvédelmi nyilatkozat megíratása? Az ÁSZF-et is ügyvéd írja?- Mit jelent hogy a „legnagyobb biztonságban tartjuk az adatait”?

  • Célszerű-e egy mindenre kiterjedő adatvédelmi nyilatkozatot íratni? És később ezt ( ha mondjuk az ember több weblapot is irányít) tehát egy mindenre kiterjedő adatvédelmi nyilatkozat beilleszteni minden lapjára? Gond-e a hogy olyan is szerepel benne amit az adott lap nem végez? …